Corona maatregelen R-Vent Group bedrijven

wij hebben het antwoord!
Corona maatregelen R-Vent Group bedrijven

R-Vent Group en gelieerde bedrijven volgen alle maatregelen op zoals deze door de Rijksoverheid zijn of worden uitgevaardigd. De continuïteit van onze bedrijfsvoering is momenteel nog zoals u dat van ons gewend bent en wij hebben passende maatregelen genomen om dit waar mogelijk ook zo te houden.

Het kan voorkomen dat door extra verzuim als gevolg van de afgekondigde maatregelen onze (telefonische) bereikbaarheid in een enkel geval minder is dan u van ons gewend bent. Hiervoor vragen wij uw begrip.

De volgende maatregelen zijn, gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus (COVID-19), binnen onze bedrijven van kracht:

  • Alle actuele voorschriften omtrent hygiëne en voorzorgsmaatregelen zoals uitgevaardigd door de Rijksoverheid worden nageleefd om de bedrijfsvoering en leveringen te blijven garanderen;
  • Wij houden genoemde voorschriften nauwlettend in de gaten en indien nodig volgen wij aanpassingen in deze voorschriften direct op;
  • Wij hebben zichtbaar (preventieve) maatregelen genomen in onze organisatie, zowel op kantoor, als in onze magazijnen, de productielocaties, de afdeling logistiek als bij onze afhaalbalies op onze vestigingen;
  • Ook staan in nauw contact met onze leveranciers en transporteurs omtrent alle maatregelen;
  • Wij hebben onze leveranciers verzocht, indien verstoringen optreden in de leveringen, ons proactief te benaderen. Mocht dit invloed hebben op onze bedrijfsvoering, dat informeren wij u daarover;
  • Wij zijn te allen tijde bereid mee te denken in mogelijke alternatieven/oplossingen om u volgens afspraak te kunnen blijven bedienen.

Mochten de ontwikkeling in- en/of extern daar aanleiding toe geven, dan zullen wij u hierover via deze weg direct informeren. Indien u op dit moment, of in een later stadium, aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of onze afdeling salessupport: verkoop@rvent.nl.

Wij danken u op voorhand voor uw aandacht en medewerking.